Hướng Dẫn Sử Dụng

1. Hướng dẫn tìm phim trên tvhayz.org

nếu các bạn không tìm kiếm phim được từ công cụ tìm kiếm trên tvhayz.org. các bạn có thể tìm kiếm bằng cách sau.

các bạn ra google.com.vn nhập từ khoa tìm kiếm và thêm đằng sau từ khóa tìm kiếm là tvhayz.org

(Ví dụ: sát thủ k tvhayz.org).

2. Các bạn muốn xem phim nhanh, nên cài trình duyệt Yandex để xem phim trên server F.PRO không bị gián đoạn xem phim.

👉 Link down: https://browser.yandex.com

Phim nào có server F.PRO các bạn nên chọn server F.PRO xem phim tốt hơn thank.

3. Các bạn ở nước ngoài khi xem phim sẽ có dòng thông báo

404 – Page Not Found

Sorry, the page you are looking for isn’t available

Nếu bạn là người Việt Nam, vui lòng click vào đây để nạp lại nội dung này.

Khi đó các bạn nhấn vào chữ (vào đây) điền nội dung theo yêu cầu, là xem được phim.